Народният театър в отговор на обвиненията на Валери Йорданов

от Нощни птици

„Относно поредния опит за манипулация на общественото мнение от страна на г-н Валери Йорданов“, така Народният театър озаглави мейла, който разпрати до медиите.

Както „Нощни птици“ вече писа, преди дни актьорът се оплака в мрежата, че работодателят му не приема ТЕЛК като основание да не участва в представление.

От пресцентъра на първата ни трупа написаха до медиите:

„Във връзка с целенасочено разпространяваната от г-н Валери Йорданов невярна информация („…работодател, който оспорва ТЕЛК-а на служителя си, стремейки се да го изкара „негоден“ за професията, която упражнява успешно…“ и т.н.) и пореден опит за манипулация на общественото мнение от страна на г-н Йорданов, излагаме следната фактология:

– Самият г-н Йорданов, със свое писмо до директора на Народния театър, е отправил искане да не участва в спектакъла „Големанов“, посочвайки, че е необходимо да му бъдат осигурени специфични условия на труд.

– В качеството си на служител в Народен театър „Иван Вазов“ г-н Валери Йорданов е представил на работодателя Експертно решение, издадено от ТЕЛК, с посочен по-висок процент временна неработоспособност, в което е отразено, че лицето може да работи по производствена характеристика, но при спазване на определените му от комисията противопоказни условия на труд.

– В Картата за оценка на риска на работното място за длъжността „актьор“, изготвена от СТМ „Н. И. Пирогов“ за Народен театър „Иван Вазов“, е посочено „Вид опасност: нервно-психическо напрежение и пренапрежение; Следствие от опасността: Нервно-вегетативни и соматични прояви на стрес; Степен на риска: II“.

Противоречието в горните три точки е причината посоченото експертно решение да бъде обжалвано в срок пред НЕЛК – т.е. заради наличието на неясни, непълни и противоречиви констатации на ТЕЛК, вкл. следва ли по-висок процент временна неработоспособност да се отрази на бъдещото изпълнение на трудовите задължения на служителя, или не. Категорично в жалбата няма изложени твърдения, че г-н Валери Йорданов е негоден за професията „актьор“, както и че същият няма право да работи по специалността си.

В заключение призоваваме заинтересованите медии да отправят искане до г-н Йорданов да им бъде предоставена медицинската документация, имаща отношение към експертното решение на ТЕЛК, и самото експертно решение. Имайки предвид, че се касае за чувствителна лична информация, Народният театър няма правото да прави същата публична, а тя категорично би оборила спекулативните твърдения на актьора.“

Може да харесате още