Фондация „Елизабет Костова“ ще „лекува“ ръкописи

от Нощни птици

Фондация „Елизабет Костова“ има удоволствието да обяви началото на Клиника за ръкописи, в която български автори и преводачи на английски език ще могат да обсъждат професионално работата си с опитни автори, редактори и издатели от България, Великобритания, Ирландия и САЩ. 

Консултантите в Клиниката ще дават подробна индивидуална обратна връзка в рамките на едночасов разговор върху конкретен текст в три направления: консултации с български автори и редактори за писатели, които подготвят ръкопис за публикация, събират отзиви от професионалисти или биха искали да обменят идеи за подобряване на конкретен текст; консултации с чуждестранни редактори и издатели за автори и преводачи на английски език, които биха искали да предложат своя текст на англоезични издателства и издания; и консултации с опитни преводачи на английски език за преводачи на проза на английски език, които биха искали да усъвършенстват качеството на подготвения от тях превод, преди да го предложат за публикация на чуждоезични издания и издателства. 

Повече информация за Клиниката, консултантите и условията за участие вижте тук.

Клиниката за ръкописи на фондация „Елизабет Костова“ се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“, програма „Едногодишен грант“ 2022.

Може да харесате още