НАТФИЗ има нов ректор

от Нощни птици

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ има нов ректор. След два успешни мандата проф. д-р Станислав Семерджиев предаде ръководството на чл.-кор. проф. дфн Мирослав Дачев.

Мирослав Дачев

е професор по семиотика на изкуството в катедра „Световна култура”. Възпитаник е на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор на филологическите науки от 1997 г. с тезата „Семиотика на цвета”. Доцент от 1999 г. и професор по семиотика от 2003 г. Член-кореспондент на БАН от 2021 г., пишат от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“.

Преподавателски, изследователски и творчески опит

След дипломирането си през 1987 г. постъпва на работа в Литературния институт към БАН, където работи до 1999 г. като изследовател по проблеми на литературната история и теория (литературна семиотика). Преподавателската си дейност започва през 1992 г. в СУ „Св. Климент Охридски” (като асистент по нова българска литература) и в току-що създадения Нов български университет (като преподавател по семиотика до 2006 г.). От 2006 г. е гост-професор, а от 2010 г. професор по семиотика на културата в НАТФИЗ „Кр. Сарафов”.

Преподавателската му дейност е в интердисциплинарно поле, което среща семиотиката с областите на културата, литературата, изкуството, митологиите и религиите – с акцент върху знака, жеста, смисъла, символа, интерпретацията; диалога между словото и образа.

Изследователската му дейност е в областта на приложната семиотика, като през годините извървява път от литературната семиотика до семиотика на изкуството. Голяма част от заниманията му през последните години са посветени на проблеми на образа в културната история и в частност в християнското изкуство. Член на различни национални и международни проекти в областта на хуманитарните науки и висшето образование, по време на които е специализирал в Ун­­­гар­ската­ ака­де­­мия на на­уките в Будапеща (1996, 1998, 2000, 2002, 2004), Словашката ака­де­мия на на­­­у­ки­те в Братислава (1998, 1999) и Британската академия в Лондон (2000).

Автор и ръководител на интердисциплинарни проекти, свързващи българската култура със Светите земи и Света гора – Атон, което налага многократни дългогодишни теренни проучвания в Атон от 2004 г. до момента.

Автор на множество публикации в периодични издания и в сборници с материали от конференции и конгреси, както и на монографии и издания, сред които ранните трудове по семиотика („Семиотика на цвета в поетичния текст“, 1997; „Подир сенките на знаците“, 2001; „Слово и образ“, 2003, отличена през същата година с първа награда за хуманитаристика на Сдружението на българските писатели), „Литературната семиотика“, 2004; „Семиотика на парите“, 2010), както и по-късните трудове върху културата и изкуството на Атон (от 2015 до момента), които включват десет авторски монографии, посветени на диалога между словото и изображението, обединени в многотомната поредица „Атониада“.

През 2012 г. стартира авторски проект „Атон в рисунки и фотографии” съвместно с художника Андрей Янев, от който са реализирани над десет художествени изложби. През 2022 г. голяма част от творбите в изложбите са обединени в юбилеен албум „Атон в рисунки и фотографии“. Фотографии от този албум, както и томовете от поредица „Атониада“ са притежание на голяма част от Атонските манастири.

Може да харесате още