ЮНЕСКО отново избра България за център за опазване на живото културно наследство

от Нощни птици

ЮНЕСКО отново избра България за център за опaзване на живото културно наследство, съобщиха от Министерството на културата.

По време на 42-рата сесия на генералната конференция на ЮНЕСКО министърът на културата Кръстю Кръстев и помощник генералният директор на ЮНЕСКО по култура Ернесто Отоне са подписали споразумение за продължаване за нов 8-годишен период на дейността на Регионален център ЮНЕСКО в София. Центърът се управлява изцяло от български екип и е един от осемте в света с „Категория 2“, чиято мисия е опазването на нематериалното културно наследство на човечеството.

„Живото наследство“ е тазгодишната тема на Европейската комисия. То се отнася до практиките, знанията и уменията, които се предават от едно поколение на друго и се използват и днес. Разнообразието от умения, занаяти и професии ни дава възможност да поддържаме и съхраняваме нашето наследство по много начини. Тази тема ни дава възможност да се запознаем по-отблизо с работата, която извършват пазителите на нашето наследство. Тя ще разгледа как вчерашното наследство се е превърнало в днешно и как това наследство може да бъде запазено за бъдещите поколения благодарение на хората, които предават своите знания.

Уменията, практиките и спомените, както и начините, по които ги споделяме помежду си, осигуряват чувство за идентичност и приемственост. Този процес е винаги в движение и като го разглеждаме като наша тема, ще създадем възможност за организаторите на събития да го изследват в дълбочина, като същевременно насърчаваме признателността към културното многообразие и творчеството.

„За мен и за екипа на регионалния център това е важно признание за добре свършена работа. Но и голяма отговорност – в следващите няколко години пред нас стоят много и съществени задачи. Вярвам, че с необходимите усилия и упорита работа ще продължим да допринасяме за това живото наследство в региона на Югоизточна Европа да стои наравно с останалите на световната карта”, коментира Ирена Тодорова, изпълнителен директор на центъра в София.

Генералната конференция се провежда в централата на ЮНЕСКО в Париж от 7 до 22 ноември 2023 година. На нея присъстват всички държави членки на организацията. В българската делегация, водена от министър Кръстев, са също заместник-министърът на културата Амелия Гешева, както и Перса-Анна Накова, парламентарен секретар в МК. Събитието се провежда на всеки две години и определя политиките, програмите и бюджета на ЮНЕСКО.

Регионален център ЮНЕСКО – София е открит официално в София на 20 февруари 2012 г. Съучредители са МК, Министерството на външните работи и Българската академия на науките. Центърът се финансира целево от българската държава, като за целта е създаден специален член в националния Закон за културно наследство.

Искате да знаете повече?

Споразумението за втори 8-годишен мандат бе подписано от министъра на културата Кръстю Кръстев и помощник генералния директор на ЮНЕСКО за култура Ернесто Отоне в рамките на 42-рата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО в Париж.

В рамките на 42-рата сесия на ЮНЕСКО в Париж Ирена Тодорова и Ернесто Отоне подписаха Меморандум за сътрудничество между двете организации. Отоне получи и специалния плакет на Регионалния център за принос в опазването на нематериалното културно наследство, който му бе връчен от министър Кръстю Кръстев и Ирена Тодорова.

Мисия на Регионален център ЮНЕСКО – София е да насърчава активното сътрудничество в областта на нематериалното културно наследство на национално, регионално и международно ниво, както и да инициира и осъществява инициативи за опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство на страните от Югоизточна Европа посредством обучения, споделяне на добри практики и др.

Може да харесате още